You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
#SMARTNATION - #AMBITION - #CONVERGENCE - #INCLUSION

Geef vorm aan de toekomst van Belgie : Kom naar het openingsevent op 30 maart

Ontdek het volledige programma
#SMARTNATION - #AMBITION - #CONVERGENCE - #INCLUSION

Blockchain4belgium wil België en zijn regio's positioneren in het Europese en wereldwijde Web3- en blockchainlandschap.

Ontdek
#SMARTNATION - #AMBITION - #CONVERGENCE - #INCLUSION

Laten we allemaal samen denken en handelen!
Blockchain4Belgium maakt deel uit van een #SmartNation mentaliteit.

Ontdek de werkgroepen

Voorwoord van Mathieu Michel

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen

 • "Samen moeten we ambitieus, convergerend en inclusief zijn om een #SmartNation te ontwikkelen. Vandaag moet België een belangrijke beslissing nemen voor zijn toekomst. Door zijn digitale soevereiniteit te bevestigen, en in te zetten op innovatie, zullen we nieuw kapitaal aantrekken, banen creëren, de groei bevorderen en meer menselijk talent behouden en aantrekken dat gespecialiseerd is in deze technologieën...".

Lees het persbericht
Word lid van een werkgroep

Gartner voorspelt dat de door blockchain gegenereerde bedrijfswaarde exponentieel zal groeien tot meer dan 3 biljoen euro in 2030

Neem deel aan de raadpleging over één van de Web3 & Blockchain onderwerpen om de toekomst van België voor te bereiden.

België en zijn financiering aantrekkelijker maken

Hoe trek je blockchaintalent aan?

Kunnen we in België mechanismen invoeren zoals het Estse “Startup Visa” of het Franse”Passeport French Tech”?

Hoe kunnen we buitenlandse investeringen aantrekken?

Welke internationale communicatie moeten we opzetten?

Hoe kunnen wij deze communicatie via onze regionale agentschappen voor buitenlandse handel bevorderen?

Wat zijn de succesverhalen die benadrukt moeten worden om buitenlands kapitaal aan te trekken?

Hoe kunnen we meer internationale financiering krijgen via de programma's van de Europese Commissie of via stichtingen?

Word lid van deze werkgroep

Internationale benchmark

Wat zijn de belangrijkste wereldwijde en Europese cijfers over huidige en toekomstige marktkansen, werkgelegenheid, ... over blockchain, digitale activa en Web3?

Wat zijn de meest inspirerende ervaringen of beste praktijken die we in het buitenland zien?

Met name in het Verenigd Koninkrijk, Estland, Duitsland, Zwitserland, Portugal, Zweden, Frankrijk en Nederland?

Wat is het huidige (wettelijke) kader dat door de Europese Commissie is vastgesteld?

Wat zijn de huidige discussies op Europees en internationaal niveau?

Word lid van deze werkgroep

De creatie van het blockchain-ecosysteem stimuleren

Wat zouden de volgende stappen zijn om in België een actief bottom-up ecosysteem te creëren met betrekking tot Blockchain, digitale activa en Web3-technologieën?

Welke zijn de meest dynamische ecosystemen op mondiaal en Europees niveau?

Wat zouden de missies zijn van een nationale blockchaincoalitie?

Wat zou het handvest van een dergelijke organisatie zijn?

Wat zou haar stappenplan zijn?

Wie zouden haar leden zijn?

Hoe kunnen de belangrijkste actoren in België in real-time in kaart worden gebracht?

Word lid van deze werkgroep

De blockchaintechnologie demystificeren: begrijpen / opleiden / communiceren

De meeste mensen begrijpen heel weinig van blockchain, digitale activa en Web3 en hun potentieel. Deze technologieën worden vaak in twijfel getrokken, zelfs gevreesd, en bijna altijd geassocieerd met speculatie met cryptocurrency.

Het is echter een systeem van vertrouwen, gegevensbescherming en transparantie. Veel landen in de wereld onderzoeken deze technologieën en nemen een standpunt in.

Europa produceert ook veel ideeën over deze onderwerpen. De meeste mensen zijn het erover eens dat je niet hoeft te weten hoe een TV-toestel werkt om het gebruik ervan te waarderen.

Dit geldt voor veel bestaande en opkomende technologieën, maar blockchain, digitale activa en Web3 moeten op alle niveaus beter worden begrepen.

Deze groep zal zich onder meer over de volgende onderwerpen buigen:

Word lid van deze werkgroep

 • • Opstellen van een white paper waarin wordt uitgelegd wat blockchain & Web3 technologieën zijn
 • • Uitvoeren van een studie over de perceptie van Web3 blockchain en de toepassingen ervan door Belgische burgers, bedrijven en openbare instellingen.
 • • Het ontwerpen en voorstellen van een opleidingsplan voor burgers, professionals, studenten, openbare instellingen.
 • • Communicatie-inhoud produceren die door leden van het ecosysteem kan worden gebruikt tijdens voorlichtings- of bewustmakingssessies.

Word lid van deze werkgroep

Juridische ontwikkelingen

De groei van gedistribueerde vertrouwensnetwerken in het Web3, met name op basis van blockchain, zou de manier waarop informatie wordt opgeslagen en transacties worden uitgevoerd, kunnen veranderen. Wat zijn de juridische implicaties van blockchain? Welk(e) wetsvoorstel(len) moet(en) worden gedaan? Wat is de relatie met wetgeving? Hoe staat het met het wetgevingsproces in Europa en in België?

Deze groep wil een overzicht geven van de relatie tussen blockchain en wetgeving, de effecten ervan op juridische activiteiten en hoe wetgeving kan worden gebruikt als beschermingsinstrument bij blockchain-gerelateerde transacties.

Het doel van deze groep is onder meer de volgende onderwerpen te bestuderen:

 • • Een overzicht geven van de bestaande Europese en Belgische wet- en regelgeving.
 • • Verzamelen van de meningen van stakeholders over de Europese richtlijnen en de omzetting ervan en aanbevelingen
 • • Nadenken over mogelijke ontwikkelingen in verband met de juridische en regelgevende status van blockchainproducten.

Word lid van deze werkgroep

Bevorderen van het gebruik van blockchain- en Web3-technologieën in onze economie

• Hoe kan het gebruik van NFT, Metaverse, Tokenization, Blockchain, digitale activa, Web3 en de integratie ervan in de economie worden bevorderd?

• Welke nieuwe initiatieven of mechanismen moeten er komen (kickstarter, tax shelter, sandboxes, sovereign wealth funds,...)?

Word lid van deze werkgroep

Verduidelijking en optimalisering van het fiscale kader

Wat betekent blockchain voor de belastingdienst, voor particulieren en voor bedrijven? Blockchain heeft het potentieel om voor iedereen van waarde te zijn.

Het doel van deze groep is onder meer na te denken over de volgende onderwerpen:

 • Welke kaderovereenkomst (voor de FOD Financiën en de Dienst Voorafgaande Beslissingen) voor de naleving en de analyse van transacties van ondernemingen en particulieren kan worden uitgewerkt (bv.: de bespreking zal ook gaan over Initial Coin Offering (ICO), Initial DEX Offering (IDO), Security Tokens (STO).
 • Beschrijving van het huidige boekhoudkundige en fiscale kader en de mogelijkheden voor verduidelijking of vereenvoudiging, met name voor burgers of bedrijven.
 • Nieuwe initiatieven voor fondsenwerving vaststellen

Word lid van deze werkgroep

Overheid – Omschrijving van use cases

Wat zouden de eerste opportuniteiten en prioriteiten van blockchain, digitale activa voor de overheid kunnen zijn?

Hoe pak je het aan in de publieke sector?

Wat zijn de eerste mogelijke use cases?

Het doel van deze groep is na te denken over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Gegevens van de overheid
 • AI & Blockchain
 • Certificering
 • Zelfstandige identiteit
 • Energie, milieu en klimaat
 • Overheidsinfrastructuur
 • Gezondheidszorg
 • Mobiliteit
 • Financiën
 • KMO-financiering
 • ...

Word lid van deze werkgroep

Word lid van een of meer werkgroepen

Ecosysteem

Blockchain4Belgium Community

+500

Belgische stakeholders dragen bij aan Blockchain4Belgium

8

Onderwerpen liggen op tafel

De stem van de Belgische belanghebbenden tijdens het hele proces

Klik op deze video om het blockchain4belgium 2022 evenement te bekijken
georganiseerd met de community

Wat ze van het initiatief vinden

Initiatief gesteund door

Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf je in om nieuwe updates te ontvangen